Test Umiejętności Menedżerskich

Pod nagraniem znajdziesz test umiejętności menedżerskich.
Natomiast w nagraniu poznasz narzędzie, które pomoże Ci poznać Twój profil przywódczy oraz określi Twój styl zarządzania ludźmi.

TEST UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH

Oceń siebie według skali:

5 – BARDZO CZĘSTO

4 – CZĘSTO

3 – CZASAMI

2 – RZADKO

1 – BARDZO RZADKO

Umiejętności KOMUNIKACYJNE:

1 Dostosowuję sposób komunikowania do rozmówcy

2 Zachęcam rozmówcę do wypowiedzi, nawet jak się z nim nie zgadza

3 Swoim zachowaniem okazuję zainteresowanie rozmową (kontakt wzrokowy, postawa ciała, wyraz twarzy, pauzy, potakiwanie)

4 W czasie rozmowy z pracownikiem, kontroluję rozmowę, aktywnie słuchając i zadając pytania precyzujące

5 Potwierdzam zrozumienie wysłuchanych informacji

6 Podsumowuję zebrane informacje, upewniając się, czy ma wszystkie potrzebne dane

7 Dzielę się istotnymi dla pracowników i współpracowników informacjami

8 Wypowiadam się konkretnie i zrozumiale dla słuchacza

9 Sprawdzam, czy rozmówca dobrze rozumie wysłuchaną wypowiedź

10 Jeśli słyszę zastrzeżenie/pretensje, najpierw spokojnie wysłuchuję rozmówcy i upewniam się, czy dobrze zrozumiałem i wiem o co chodzi, a dopiero potem – reaguję

11 Korzystam z różnych sposobów przekazywania informacji, by robić to jak najskuteczniej

12 Wypowiadam się spokojnym tonem

13 Racjonalnie radzę sobie z emocjami

14 Radzę sobie w trudnych sytuacjach z rozmówcami (np. Kiedy ktoś zmienia temat, przeszkadza, przerywa pytaniami lub złośliwie komentuje…)

15 Potrafię budować osobiste relacje z pracownikami, okazując im zainteresowanie dla ich problemów i spraw prywatnych

ILOŚĆ PUNKTÓW:

Uzyskaną liczbę punktów podziel przez 15 i otrzymasz wynik Twoich umiejętności komunikacyjnych:

Umiejętność ZARZĄDZANIA:

16 Jasno formułuję cele i wymagania dotyczące zadań wykonywanych przez pracowników

17 Zlecając zadania dostosowuję je do stopnia samodzielności swoich podwładnych

18 Ustalam realne terminy wykonania zadań

19 Dostarczam podwładnym potrzebnego wsparcia przed rozpoczęciem pracy

20 Delegując zadania wybieram pracowników, którzy mają czas, by je wykonać

21 Delegując zadania jasno określam, co jest do zrobienia oraz zakres odpowiedzialności i uprawnień pracownika

22 Konsultuję z pracownikami i współpracownikami decyzje, mające istotny wpływ na ich pracę

23 Daję podwładnym poczucie zainteresowania tym, jak wykonują swoje obowiązki

24 Systematycznie udzielam podwładnym konstruktywnej informacji zwrotnej, dotyczącej ich pracy

25 Udzielając pracownikom informacji zwrotnych dbam o to, żeby stosować model „kanapki” (informacja o tym, co zostało wykonane dobrze, potem o tym, co wymaga poprawy i pozytywne domknięcie)

26 Zwracam uwagę natychmiast, gdy widzę niepokojące zachowania u pracowników

27 Spokojnie i otwarcie informuję podwładnych o tym, co wymaga poprawy

28 Korygując, informuję konkretnie o niepokojących go faktach, oddzielając nieakceptowane zachowanie od oceny człowieka

29 Korygując, jasno określam swoje oczekiwania związane ze zmianą zachowania podwładnego

30 Korygując, informuję pracownika o tym, jakie negatywne skutki dla organizacji, może przynieść jego zachowanie

ILOŚĆ PUNKTÓW:

Uzyskaną liczbę punktów podziel przez 15 i otrzymasz wynik Twoich umiejętności zarządzania:

Umiejętność MOTYWOWANIA:

31 Wiem, co motywuje pracowników i korzysta z tych informacji w praktyce, kiedy chce ich zachęcić do działania

32 Zawsze podsumowuję zakończone prace/ projekty i przekazuje pracownikom informację zwrotną ich dotyczącą

33 Chwalę pracowników za pozytywne zachowania i wyniki

34 Potrafię rozpoznawać objawy zniechęcenia i demotywacji u pracowników

35 Interweniuję, gdy widzę objawy demotywacji u pracowników

36 Jasno określam, czego pracownicy powinni się nauczyć i jakie umiejętności doskonalić

37 Zachęcam podwładnych do pracy nad sobą

38 Szkolę pracowników, przekazując im informacje poszerzające ich umiejętności i kompetencje zawodowe

39 Umiem przyznać się do popełnionego błędu i wyciągnąć wnioski

40 Zasięgam opinii podwładnych, jeśli nie ma pewności swych kompetencji w danej dziedzinie

41 Aktywizuję pracowników do dzielenia się z innymi wiedzą i doświadczeniem

42 Wspólnie z pracownikami analizuję przyczyny problemów i poszukuje rozwiązań

43 W sytuacjach konfliktowych podejmuję działania zmierzające do rozwiązania sporu

44 Biorę na siebie odpowiedzialność za podjęte decyzje

45 Troszczę się o dobrą atmosferę w zespole

ILOŚĆ PUNKTÓW:

Uzyskaną liczbę punktów podziel przez 15 i otrzymasz wynik Twoich umiejętności motywowania:

POZIOM TWOICH UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH:

Dodaj punktację za ocenę zarządzania, motywacji i komunikacji i podziel przez 3.

Uzyskany wynik:

Powyższy wynik jest średnią Twoich umiejętności menedżerskich.

Twój wynik oznacza, że poziom Twoich umiejętności menedżerskich jest:

5 – BARDZO DOBRY

4 – DOBRY

3 – PRZECIĘTNY

2 – SŁABY

1 – BARDZO SŁABY

Powyższy wynik jest średnią Twoich umiejętności menedżerskich.

Autor:
Andrzej Burzyński

Andrzej Burzyński

Cześć :) Mam na imię Andrzej i choć pracowałem w różnych zawodach, to zawsze robiłem to co sprawiało mi satysfakcję a jednocześnie pozwalało zarobić. Chcę Ci pokazać, jak Ty możesz nie tylko odkryć i rozwijać satysfakcjonującą pracę, ale także jak dobrze na niej zarobić.

Please note

This is a widgetized sidebar area and you can place any widget here, as you would with the classic WordPress sidebar.