Test predyspozycji zawodowych – teoria

mężczyzna w białym t-shirt, w dżinsach z laptopem na kolanach

Test „Carrer Direct” („Kompas Kariery”) może być użyty m.in. do następujących celów:

 • odkrycia optymalnego dla siebie zawodu oraz sposobu jego wykonywania
 • stworzenia planu rozwoju zawodowego
 • weryfikacji stanowisk pracy
 • określenie swoich silnych i słabych stron danego zespołu
 • zbadanie potencjału do współpracy między poszczególnymi osobami.

Co dokładnie określa test?

OSOBOWOŚĆ

Słowo „osobowość” użyte w teście opisuje naturalny sposób, w jaki człowiek jest motywowany do działania. Badane jest sześć elementów osobowości, wraz spod cechami, których nie będę opisywał, dla przejrzystości wpisu a które znajdziesz w udostępnionym na końcu przykładowym raporcie.

Badane ogólne czynniki osobowości są następujące:

 1. DOMINACJA / ULEGŁOŚĆ – mierzony jest poziom motywacji osoby do kontrolowania sytuacji i ludzi w jej otoczeniu.

         

Osoby dominujące:

 • w naturalny sposób podejmują przewodzenie
 • posiadają zdolność do szybkiego uchwycenia istoty problemu
 • lubią być niezależne i preferują działanie
 • zorientowane na osiągnięcie celu, często niedoszacowują zarówno ilość potrzebnych informacji aby podjąć właściwą decyzję oraz ilość środków i czasu potrzebnych do ukończenia zadania
 • bywają niecierpliwe i nie chcę słuchać długich wyjaśnień, ale konkretów i faktów
 • zbyt bezpośrednio komunikują, nie zwracając uwagi na to jak to wpłynie na odbiorców

Osoby uległe:

 • w naturalny sposób współpracują z innymi
 • lubi rolę członka zespołu, gotowego do podporządkowania się
 • bardziej interesuje ich wykonanie zadania, niż to kto przewodzi
 • zwykle są taktowne i wspierają innych
 • mają opór przed podejmowaniem działania oraz wypowiadaniem swojego zdania, zwłaszcza gdy jest sprzeczne z większością
 1. EKSTRAWERTYZM / INTROWERTYZM – mierzony jest poziom motywacji osoby do interakcji z innymi i określa poziom otwartości na relacje z ludźmi i poziom rozmowności.

Osoby ekstrawertyczne:

 • lubią relacje i są pozytywnie motywowane poprzez kontakt z nowymi ludźmi
 • wyróżniają się w grupie poprzez ekspresywne działania oraz entuzjazm
 • cieszy ich bycie w centrum uwagi
 • potrzebują być zaangażowani we współpracę z innymi ludźmi
 • posiadają wysoki potencjał do odnoszenia sukcesu, w działaniach zawodowych związanych z promocją, wpływem, rozrywką, byciem gospodarzem, motywowaniem i przemawianiem publicznym.

Osoby introwertyczne:

 • mają tendencje do bycia osobą zdystansowaną
 • preferują kontakty z osobami, które znają, niż nawiązywanie nowych znajomości
 • są odbierane jako osoby spokojne i zdystansowane niż głośne i nieskrępowane
 • widzą swoją rolę jako wspierający oraz pomocnicy liderów niż jako przewodzący zespołom
 • zwykle posiadają zdolność dobrego skupienia się na zadaniu
 • skupiają swoją energię na obserwowaniu, myśleniu i słuchaniu, tak, że ich spostrzeżenia są merytoryczne i wiele znaczące
 • w słuchaniu są uważne i odpowiadają w sposób praktyczny
 • posiadają wysoki potencjał, do odnoszenia sukcesu, w działaniach zawodowych skupionych na jednej dziedzinie i zwykle związanymi z danymi lub ideami a nie ludźmi.
 1. ZAANGAŻOWANIE / ZDYSTANSOWANIE – mierzony jest poziom tendencji u osoby do bycia troszczącym się, rozumiejącym i akceptującym.

Osoby zaangażowane:

 • cechuje duża wrażliwość na potrzeby innych
 • w naturalny sposób troszczą się i wspierają innych
 • raczej dostosowują się do potrzeb innych niż konfrontują się
 • życzliwe i wspaniali słuchacze
 • potrzebują harmonii, ciepła i ustalonych procedur w pracy

Osoby zdystansowane:

 • mają tendencje do bycia obiektywnymi i bezpośrednimi w kontakcie z ludźmi
 • mocno zorientowani na działania
 • zdeterminowani do osiągnięcia celów zawodowych
 • dobrze sobie radzą w nieprzyjaznym lub niedającym wsparcia środowisku pracy
 • nie dają się łatwo onieśmielać poprzez odrzucenie lub konflikt
 1. SYSTEMATYCZNY / SPONTANICZNY – mierzony jest poziom motywacji u osoby, do bycia dokładnym, uporządkowanym i skrupulatnym.

Osoby systematyczne:

 • mają tendencje do bycia zorganizowanym w podejściu do życia
 • lubią postępować metodycznie, skrupulatnie i dokładnie
 • dążą do życia w sposób uporządkowany i zdyscyplinowany
 • odzwierciedlają chęć do podążania za zasadami
 • nastawieni są do bycia poważnymi, praktycznymi i ekonomicznymi
 • najlepiej funkcjonują w zorganizowanym i uporządkowanym środowisku pracy, które docenia osoby dokładne i zorientowane na dbanie o szczegóły
 • nastawione raczej na logikę niż emocje
 • potrzebują środowiska pracy, w którym fakty i dane stanowią kluczowe narzędzia dla osiągnięcia celów działania

Osoby spontaniczne:

 • preferują ustalanie raczej własnych standardów i priorytetów niż przyjmowanie ich od innych
 • umieją dobrze określić sposoby rozwiązywania problemów
 • czują się świetnie w wychodzeniu naprzeciw problemom, bo one niosą wyzwania dające okazje do improwizowania i działania w sposób bezpośredni i spontaniczny
 • posiadają zdolność do postrzegania spraw w nowym świetle, poza normalnymi procedurami działania
 • wnoszą przełomowy wgląd w sprawę, umożliwiający lepszy sposób działania lub generujący zupełnie nowy produkt
 • zdolne do ogarnięcia całego „dużego obrazu” stanu rzeczy
 • unikają wpadania w działania nieefektywne
 1. RYZYKUJĄCY / OSTROŻNY – mierzony jest poziom tendencji u osoby do bycia pionierskim i rywalizującym.

Osoby ryzykujące:

 • zwykle są śmiałe, żądne przygód, a nawet brawurowe w obliczu ryzyka
 • potrafią być silnie zmotywowane do odnoszenia sukcesu i chętne przy tym do podejmowania niezbędnego ryzyka, aby ten cel osiągnąć
 • na skrajnych pozycjach punktacji w tym wymiarze osobowości są odważni, ambitni przedsiębiorcy, ufni w to, że mogą pokonać wszystkie przeszkody w założeniu nowej firmy, czy rozwinięcia nowej produkcji
 • posiadają dużo energii do działania i mogą popaść w pracoholizm, poświęcając zdrowie, rodzinę i własne wartości dla odniesienia sukcesu

Osoby ostrożne:

 • preferują funkcjonowanie w środowisku stabilnym o małym stopniu sytuacji ryzykownych
 • wolą koncertować się na jednym zadaniu w danym czasie
 • w pracy postępują ostrożnie, według sprawdzonych, pewnych procedur
 • trzymają się dobrze ustalonych metod i wskazań
 • czują się pewnie ze znajomymi ludźmi i czynnościami
 • są dobrymi współpracownikami w zespole
 • potrafią zrezygnować z własnych ambicji na rzecz skutecznych działań w zespole
 • nastawieni są na współpracę a nie na rywalizację
 1. INNOWACYJNY / KONWENCJONALNY – mierzony jest poziom tendencji u osoby, do sprawnego wymyślania nowych idei i pomysłów

Osoby innowacyjne:

 • postrzegają wydarzenia i informacje w swobodny sposób
 • są zdolne do tworzenia niekonwecjonalnych rozwiązań i nowatorskich koncepcji
 • czują się pewnie w wynajdywaniu nowych sposobów działania
 • potrzebują doświadczać uznania ze strony innych dla swoich twórczych koncepcji
 • wyrażają twórczość na różne sposoby, włączając w to rozwiązywanie problemów logicznych, prace ręczne, prace artystyczne – takie jak pisanie, muzyka, sztuka teatralna i plastyka
 • są osobami roztropnymi i bystrymi umysłowo
 • posiadają zdolność analizowania tematów głęboko i szeroko

Osoby konwencjonalne:

 • wykorzystują gotowe schematy myślowe
 • są praktyczne „przyziemne”, korzystające ze sprawdzonych metod
 • osadzone w realistycznym podejściu do życia
 • preferują działanie w oparciu o znane i sprawdzone procedury
 • mają zdolność do kierowania pracą i utrzymywanie stałego kierunku zamiast podleganiu rozproszeniu i zmianom kursu
 • czują się dobrze i pewnie pracując w ustalonych warunkach i naśladując ustalone zwyczaje i procedury
 • są zdolne i skuteczne w działaniu podejmowanym z praktycznej i ustalonej wcześniej perspektywy
ZAINTERESOWANIA

Podzielone są na pięć obszarów zainteresowań: wykonywanie, pomaganie, analizowanie, wpływanie i wyrażanie.  Są one podobne do charakterystyk sformułowanych przez Hollanda i użytych w teście zainteresowań autorstwa Stronga ( „Strong Interest Inventory”) oraz w teście samobadania ( „Self Directed Search”). Każdy z tych pięciu obszarów zainteresowań zawiera w sobie kilka z 21 grup zawodowych. Grupy zawodowe zostały określone na zasadzie analizy czynnikowej i ich przypisanie do każdego z pięciu głównych zainteresowań odbyło się na zasadzie optymalnego dopasowania do ogólnego obszaru zawodowego danego zainteresowania.

Pięć grup zainteresowań:

1.WYKONYWANIE:

 • prace mechaniczne
 • praca na zewnątrz / rolnictwo
 • ochrona / policja
 • sport
 • zawody wysokiego ryzyka

2. POMAGANIE:

 • służby serwisowe
 • transport
 • opieka nad zwierzętami
 • nauki konsumenckie

3. ANALIZOWANIE

 • nauki przyrodnicze / medyczne
 • zawody związane z obliczeniami i finansami
 • inżynieria

4. WPŁYWANIE

 • zarządzanie / sprzedaż
 • prawo / polityka
 • edukacja
 • poradnictwo
 • prace związane z kontaktami międynarodowymi
 • religijne

5. WYRAŻANIE

 • występy artystyczne / komunikacja
 • pisanie
 • artystyczne
UMIEJĘTNOŚCI

Różnią się one od zainteresowań, tą oczywistą kwestią, że nie musimy czegoś lubić lub interesować się tym, aby to wykonywać. To ważne rozróżnienie. Jeżeli w pracy zawodowej przynajmniej 60% naszych działań wiąże się z naszymi zainteresowaniami  i umiejętnościami a 40 % (lub mniej) to są tylko nasze umiejętności to możemy mówić, że nasza praca jest satysfakcjonująca.

Umiejętności dzielą się na 14 kategorii:

 • analityczne
 • artystyczne
 • sportowe
 • urzędnicze / biurowe
 • międzykulturowe
 • interpersonalne
 • zarządzanie
 • marketing
 • matematyka
 • mechaniczne
 • muzyczne
 • organizatorskie
 • praca z grupą
 • pisanie
WARTOŚCI

Rzadko ( o ile w ogóle) mierzony czynnik, a szkoda… ponieważ on odpowiada za tzw. DNA zespołu, czyli czy dane osoby będą w stanie wytworzyć ze sobą atmosferę, w której będą się zarówno dobrze czuć jak i efektywnie pracować. Opowiadam o tym w tym nagraniu (od 40:38 minuty): https://youtu.be/MxzEPiglRZ4?t=2438

Mierzone są wartości dotyczące środowiska pracy, czyli w jakich warunkach dana osba będzie pracować najefektywniej. Oto ich lista:

 1.  
 • przygoda / ryzyko
 • wyzwania
 • czyste środowisko
 • równość
 • elastyczne godziny pracy
 • harmonia
 • niezależność
 • praca na zewnątrz
 • stabilność
 • podróże
 • różnorodność
 • dobra organizacja pracy

Kolejna ważna wartość, która jest mierzona to oczekiwania od pracy, czyli jakie rezultaty pracy będą motywować daną osobę. Ku zdumieniu niektórych nie u każdego w pierwszej czwórce znajdują się wysokie dochody. Oto lista:

 • postęp w osobistej karierze
 • kontynuacja edukacji
 • pomaganie innym
 • wysokie dochody
 • stymulacja intelektualna
 • przewodzenie innym
 • uznanie ze strony innych
 • bezpieczeństwo
GRATULACJE!

Jeżeli doczytałeś / – aś do tego miejsca (nic nie opuszczając) to jestem pod ogromnym wrażeniem i serdecznie Ci gratuluję. Moje wyrazy najwyższego uznania!

A na zakończenie:

Jeżeli chcesz zobaczyć przykładowy 34 stronnicowy test „Career Direct” kliknij tutaj.

Jeżeli chcesz wykonać profesjonalny test predyspozycji zawodowych napisz do mnie.

W opisach wykorzystano fragmenty „Podręcznika konsultanta” dla Trenerów Kompasu Kariery.

Autor:
Andrzej Burzyński

Andrzej Burzyński

Cześć :) Mam na imię Andrzej i choć pracowałem w różnych zawodach, to zawsze robiłem to co sprawiało mi satysfakcję a jednocześnie pozwalało zarobić. Chcę Ci pokazać, jak Ty możesz nie tylko odkryć i rozwijać satysfakcjonującą pracę, ale także jak dobrze na niej zarobić.

Please note

This is a widgetized sidebar area and you can place any widget here, as you would with the classic WordPress sidebar.